Anti-doping

For skyttere som bruker betablokkere gjelder følgende:
Betablokkere brukes mot en rekke tilstander som høyt blodtrykk, hjertesvikt, angina pectoris, migrene, skjelvinger. De har også en stabiliserende virkning på hjerterytmen og kan beskytte mot rytmeforstyrrelser.
 
Vedlegg 5 – Fritaksregler for betablokkere i de ulike idrettene
(utdrag fra Anti-dopinregler)
Dette vedlegget gir nærmere regler for søknader om fritak for bruk av
betablokkere i særskilte idretter og på særskilte nivåer i alle grener, såfremt ikke
annet er angitt.
Reglene for medisinsk fritak ved bruk av betablokkere, som forklart her, gjelder
kun for utøvere som deltar på nasjonalt nivå.
 
For utøvere i skyting (forbudet gjelder både i og utenfor konkurranse) gjelder
følgende:
e) For utøvere som deltar i Norgesmesterskap gis det ikke medisinsk fritak i
konkurranse. Utøvere som deltar i veteranklasser kan etter søknad gis
fritak dersom de medisinske kriteriene i fritaksreglenes § 3 a, c og d er
oppfylt. Utøvere som deltar i veteranklasser må sende inn søknad senest
30 dager før godkjenning er nødvendig.
 
 
Det er mulig å kontrollere hva medisinen inneholder på denne siden hos Antidoping Norge: http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/legemiddelsok/
 
Skjema for fritak er å finne på nettiden til Antidoping Norge: http://www.antidoping.no/sitefiles/1/medisinsk/Med_fritak_skjema_2013.pdf
Fritaket or også kjent som TUE (Theraputic use exemption)