Litt mer praktisk info

  • Startlister: Bruk ResultatWeb til å se oppdaterte startlister. Bla helt ned i menyen på venstre side, til du finner lagvise lister.
  • Lagpåmeldinger: Lag må være påmeldt senest 1 time før første skytter starter
  • Betaling av lagpåmeldinger (350,-) må være gjort før første skytter starter
  • Påmelding og betaling i sekretariatet i 2. etasje i Skytterhuset ved siden av kafeteriaen
  • I silhuett er alle lag fulle, det er ikke anledning til flere individuelle etteranmeldelser